The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Spotkanie z pracownikami PUP zajmującymi się monitoringiem zawodów deficytowych i nadwyżkowych 2 April 2015 print

Ladies and Gentlemen,

On 31 brand 2015 r. odbyło się spotkanie robocze z pracownikami powiatowych urzędów pracy wojewrdztwa kujawsko-pomorskiego. Spotkanie miało na celu omówienie kwestii związanych z nową metodologią prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, która ma obowiązywać od 2015 r.

Materiały ze spotkania oraz treść nowej metodologii znajdują się na stronie internetowej projektu Rynek Pracy pod Lupą II, w zakładce: Biblioteka -> Materiały ze spotkań

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance