Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Vorläufige Informationen über die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Kujawsko-Pomorskie März 2015 r. 9 April 2015 drucken

 • Zahl der Arbeitslosen

                Ze wstępnych danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 marca 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 128 120 bezrobotnych. Dies war 4851 Menschen (3,6%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 23 554 osoby (15,5%) mniej niż w końcu marca 2014 roku.

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu marca 2015 r. wyniosła 1865,7 tys. Menschen i w odniesieniu do lutego zmniejszyła się o 53 tys. osób, czyli 2,8% (w analogicznym okresie w roku 2014 odnotowano w tym zakresie spadek o 73,7 tys. osób, czyli 3,3%.). W stosunku do marca 2014 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 316 tys. osób (14,5%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

Spadek liczby bezrobotnych wystąpił we wszystkich powiatach województwa (od 29 osób w powiecie inowrocławskim do 486 osób w powiecie lipnowskim).

W marcu ubiegłego roku liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca spadła w województwie o 5345 osób (3,4%).

 • Zahl der offenen Stellen und Orten berufliche Aktivierung

                Im März 2015 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8670 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (o 4,1% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 2,2% więcej niż w marcu 2014 r.).

Dieałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Wie bewerten Sie diese Seite?
Dziękujemy za głosowanie

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung