The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Preliminary information on the situation on the labor market in Kujawsko-Pomorskie in March 2015 r. 9 April 2015 print

 • Number of unemployed

                Ze wstępnych danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 marca 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 128 120 bezrobotnych. This was 4851 people (3,6%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 23 554 osoby (15,5%) mniej niż w końcu marca 2014 roku.

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu marca 2015 r. wyniosła 1865,7 thousand. people i w odniesieniu do lutego zmniejszyła się o 53 tys. osób, czyli 2,8% (w analogicznym okresie w roku 2014 odnotowano w tym zakresie spadek o 73,7 tys. osób, czyli 3,3%.). W stosunku do marca 2014 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 316 tys. osób (14,5%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

Spadek liczby bezrobotnych wystąpił we wszystkich powiatach województwa (od 29 osób w powiecie inowrocławskim do 486 osób w powiecie lipnowskim).

W marcu ubiegłego roku liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca spadła w województwie o 5345 osób (3,4%).

 • Number of job vacancies and places professional activation

                In March 2015 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8670 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (o 4,1% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 2,2% więcej niż w marcu 2014 r.).

Theałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance