La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Des informations préliminaires sur la situation sur le marché du travail en Kuyavian en Mars 2015 r. 9 Avril 2015 imprimer

 • Nombre de chômeurs

                Ze wstępnych danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 marca 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 128 120 bezrobotnych. Ce fut 4851 personnes (3,6%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 23 554 osoby (15,5%) mniej niż w końcu marca 2014 roku.

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu marca 2015 r. wyniosła 1865,7 tys. personnes i w odniesieniu do lutego zmniejszyła się o 53 tys. osób, czyli 2,8% (w analogicznym okresie w roku 2014 odnotowano w tym zakresie spadek o 73,7 tys. osób, czyli 3,3%.). W stosunku do marca 2014 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 316 tys. osób (14,5%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

Spadek liczby bezrobotnych wystąpił we wszystkich powiatach województwa (od 29 osób w powiecie inowrocławskim do 486 osób w powiecie lipnowskim).

W marcu ubiegłego roku liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca spadła w województwie o 5345 osób (3,4%).

 • Nombre de postes à pourvoir et les lieux d'activation professionnelle

                W marcu 2015 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8670 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (o 4,1% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 2,2% więcej niż w marcu 2014 r.).

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Comment évaluez-vous cette page?
Dziękujemy za głosowanie

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale