Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

VI WŁOCŁAWSKIE TARGI SZKÓŁ, PRACY I RZEMIOSŁA 13 April 2015 drucken

Auf 9 ich 10 kwietnia  2015 roku we Włocławku odbyły się VI Targi Szkół, Pracy i Rzemiosła. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Urząd Miasta Włocławka, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Cech Rzemiosł Różnych we Włocławku a honorowy patronat nad Targami objął Prezydent Miasta Włocławka .

Podczas Targów prezentowały się szkoły ponadgimnazjalne, policealne, uczelnie wyższe, Arbeitgeber, rzemieślnicy, Powiatowe Urzędy Pracy. Wśród wystawców  licznie odwiedzane było stoisko doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku oraz pośredników pracy i doradcy EURES z Wydziału Pośrednictwa Pracy.

Doradcy zawodowi udzielali osobom bezrobotnym i poszukującym pracy informacji na temat zasad pisania dokumentów aplikacyjnych oraz metod poszukiwania pracy. Podczas targów młodzież miała możliwość korzystania z konsultacji, której celem była pomoc w wyborze kierunku kształcenia oraz planowania kariery zawodowej. Pośrednicy pracy oraz doradca EURES informowali osoby uczestniczące w targach o aktualnych ofertach pracy w kraju i za granicą, wymaganiach stawianych przez pracodawców wobec kandydatów starających się o pracę oraz o warunkach życia i pracy za granicą.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung