The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

VI WŁOCŁAWSKIE TARGI SZKÓŁ, PRACY I RZEMIOSŁA 13 April 2015 print

On 9 i 10 kwietnia  2015 roku we Włocławku odbyły się VI Targi Szkół, Pracy i Rzemiosła. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Urząd Miasta Włocławka, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Cech Rzemiosł Różnych we Włocławku a honorowy patronat nad Targami objął Prezydent Miasta Włocławka .

Podczas Targów prezentowały się szkoły ponadgimnazjalne, policealne, uczelnie wyższe, pracodawcy, rzemieślnicy, District Labour Offices. Wśród wystawców  licznie odwiedzane było stoisko doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku oraz pośredników pracy i doradcy EURES z Wydziału Pośrednictwa Pracy.

Doradcy zawodowi udzielali osobom bezrobotnym i poszukującym pracy informacji na temat zasad pisania dokumentów aplikacyjnych oraz metod poszukiwania pracy. Podczas targów młodzież miała możliwość korzystania z konsultacji, której celem była pomoc w wyborze kierunku kształcenia oraz planowania kariery zawodowej. Pośrednicy pracy oraz doradca EURES informowali osoby uczestniczące w targach o aktualnych ofertach pracy w kraju i za granicą, wymaganiach stawianych przez pracodawców wobec kandydatów starających się o pracę oraz o warunkach życia i pracy za granicą.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance