La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

VI WŁOCŁAWSKIE TARGI SZKÓŁ, PRACY I RZEMIOSŁA 13 Avril 2015 imprimer

Dnia 9 i 10 kwietnia  2015 roku we Włocławku odbyły się VI Targi Szkół, Pracy i Rzemiosła. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Urząd Miasta Włocławka, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Cech Rzemiosł Różnych we Włocławku a honorowy patronat nad Targami objął Prezydent Miasta Włocławka .

Podczas Targów prezentowały się szkoły ponadgimnazjalne, policealne, uczelnie wyższe, pracodawcy, rzemieślnicy, Powiatowe Urzędy Pracy. Wśród wystawców  licznie odwiedzane było stoisko doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku oraz pośredników pracy i doradcy EURES z Wydziału Pośrednictwa Pracy.

Doradcy zawodowi udzielali osobom bezrobotnym i poszukującym pracy informacji na temat zasad pisania dokumentów aplikacyjnych oraz metod poszukiwania pracy. Podczas targów młodzież miała możliwość korzystania z konsultacji, której celem była pomoc w wyborze kierunku kształcenia oraz planowania kariery zawodowej. Pośrednicy pracy oraz doradca EURES informowali osoby uczestniczące w targach o aktualnych ofertach pracy w kraju i za granicą, wymaganiach stawianych przez pracodawców wobec kandydatów starających się o pracę oraz o warunkach życia i pracy za granicą.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale