The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Targi Pracy i Kariery w bydgoskim UTP – 23.04.2015 r. 21 April 2015 print

We inform, że 23 April 2015 year odbędą się Targi Pracy i Kariery organizowane przez Uniwersytet TechnologicznoPrzyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich  w Bydgoszczy.

Targi odbędą się  w godzinach 10.00  do 14.00, w uniwersyteckim Auditorium Novum, Al. Prof. S. Kaliski 7 w Bydgoszczy
(parter oraz I piętro). Udział w targach jest dobrą okazją do nawiązania pierwszego kontaktu z wieloma pracodawcami w jednym miejscu, do zapoznania się ze specyfiką poszczególnych firm, pozyskania informacji o kryteriach rekrutacji do firm.

Centrum Informacji i Planowania Kariery również tam będzie.
Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału. Wstęp jest bezpłatny.

Plakat Targi Pracy i Kariery w UTP

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance