Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Radni województwa zapoznali się z informacją o rynku pracy 27 kwietnia 2015 drukuj

W dniu 13 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji Pracy, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa, a w dniu 23 kwietnia – Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury. W trakcie obrad obydwu Komisji Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Artur Janas przedstawił informację o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 roku oraz najważniejsze zmiany, jakie dokonują się na tym rynku w roku bieżącym. Poinformował również o planowanych przedsięwzięciach, jakie realizowane będą w tym obszarze w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Z sytuacją na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2014 i pierwszych miesiącach bieżącego roku zapoznali się również radni podczas obrad VI sesji Sejmiku Województwa w dniu 24 kwietnia 2015 r.

W załączeniu przedstawiamy „Informację o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2014 i 2015”

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych