La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Radni województwa zapoznali się z informacją o rynku pracy 27 Avril 2015 imprimer

Sur 13 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji Pracy, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa, a w dniu 23 kwietnia – Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury. W trakcie obrad obydwu Komisji Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Artur Janas przedstawił informację o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 roku oraz najważniejsze zmiany, jakie dokonują się na tym rynku w roku bieżącym. Poinformował również o planowanych przedsięwzięciach, jakie realizowane będą w tym obszarze w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Z sytuacją na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2014 i pierwszych miesiącach bieżącego roku zapoznali się również radni podczas obrad VI sesji Sejmiku Województwa w dniu 24 Avril 2015 r.

W załączeniu przedstawiamy „Informację o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2014 i 2015”

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale