The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Preliminary information on the situation on the labor market in Kuyavian-in April 2015 r. 7 May 2015 print

 • Number of unemployed

            Ze wstępnych danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 30 kwietnia 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 122 251 bezrobotnych. This was 5665 people (4,4%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 21 260 osób (14,8%) mniej niż w końcu kwietnia 2014 roku.

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu kwietnia 2015 r. w odniesieniu do marca zmniejszyła się o 76 tys. osób, czyli 4,1% (w analogicznym okresie w roku 2014 odnotowano w tym zakresie spadek o 103,2 tys. osób, czyli 4,7%.). W stosunku do kwietnia 2014 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 295 tys. osób (14,2%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

Spadek liczby bezrobotnych (w odniesieniu do poprzedniego miesiąca) wystąpił we wszystkich powiatach województwa (od 83 osób w powiecie wąbrzeskim do 557 osób w Bydgoszczy).

W kwietniu ubiegłego roku liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca spadła w województwie o 8163 osoby (5,4%).

 • Number of job vacancies and places professional activation

            In April 2015 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 9185 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (o 3,6% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 33,1% więcej niż w kwietniu 2014 r.).

Theałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance