La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Des informations préliminaires sur la situation sur le marché du travail en Cujavie-en Avril 2015 r. 7 Mai 2015 imprimer

 • Nombre de chômeurs

            Ze wstępnych danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 30 kwietnia 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 122 251 bezrobotnych. Ce fut 5665 personnes (4,4%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 21 260 osób (14,8%) mniej niż w końcu kwietnia 2014 roku.

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu kwietnia 2015 r. w odniesieniu do marca zmniejszyła się o 76 tys. osób, czyli 4,1% (w analogicznym okresie w roku 2014 odnotowano w tym zakresie spadek o 103,2 tys. osób, czyli 4,7%.). W stosunku do kwietnia 2014 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 295 tys. osób (14,2%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

Spadek liczby bezrobotnych (w odniesieniu do poprzedniego miesiąca) wystąpił we wszystkich powiatach województwa (od 83 osób w powiecie wąbrzeskim do 557 osób w Bydgoszczy).

W kwietniu ubiegłego roku liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca spadła w województwie o 8163 osoby (5,4%).

 • Nombre de postes à pourvoir et les lieux d'activation professionnelle

            En Avril 2015 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 9185 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (o 3,6% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 33,1% więcej niż w kwietniu 2014 r.).

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale