The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Warsztaty Szkoleniowe WIKA dla Absolwentów Szkół Zawodowych i Techników 13 May 2015 print

WIKA Polska Sp. z o.o. sp.k. poszukuje absolwentów szkół zawodowych i technicznych do Warsztatu Szkoleniowego. Przyjęte osoby będą nie tylko pracować w fabryce światowego lidera w produkcji urządzeń do pomiaru ciśnienia, temperatury i poziomu, ale także podnosić swoje kwalifikacje. Osoby zatrudnione wezmą udział w 18-miesięcznym programie szkoleniowym obejmującym:

 • zajęcia teoretyczne z zakresu m.in. elektromechaniki, pneumatyki, programowania CNC
 • zajęcia praktyczne doskonalące m.in. umiejętność pracy na obrabiarkach
 • prace na różnych stanowiskach w działach technicznych i na wydziałach montażowych.

Warsztat Szkoleniowy - WIKA-page-001

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance