The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Spotkanie inf. dot. pracy w NiemczechFAIR Personal Oddział w Polsce 15 May 2015 print

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby chcące podjąć pracę w Niemczech na stanowiskach: Pracownik parkowania samochodów, Kierowca śmieciarki (oferty ze znajomością języka niemieckiego) oraz Pomocnik lakiernika przemysłowego, Gardener, Mechatronics, Locksmith, Painter (oferty bez znajomości języka niemieckiego) na spotkanie informacyjne z przedstawicielem niemieckiej agencji zatrudnienia FAIR Personal + Qualifizierung GmbH & Co. KG spółka komandytowa Oddział w Polsce.

Spotkanie odbędzie się 28 maja  2015 r. o godz. 10.30 w Oddziale Zamiejscowym we Włocławku, st. Bulwary 5b.

Zapisy pod numerem telefonu 54-411-21-40 bądź osobiście w Oddziale, st. Bulwary 5b, pokój 36, III piętro.

Szczegóły ofert znajdziesz here

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance