Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Projekt Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2015 rok przekazany do zaopiniowania. 20 Mai 2015 drucken

Zarząd Województwa KujawskoPomorskiego w dniu 13 Mai 2015 r. podjął uchwałę nr 19/600/15 w sprawie przyjęcia projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2015 rok i skierowania go do zaopiniowania. 
Projekt Programu został przekazany do zaopiniowania przez powiaty wchodzące w skład województwa, Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego oraz Wojewódzką Radę Rynku Pracy.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung