La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Przetarg nieograniczony na na zakup i dostawę oprogramowania biurowego, przedłużenie wsparcia technicznego i serwisów dla oprogramowania oraz sprzętu komputerowego na potrzeby WUP w Toruniu 29 Mai 2015 imprimer

Postępowanie siedmioczęściowe – część A, B, C, D, E, F i G  prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23.12.2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1735 j.t.) w sprawie kwot wartości zrmówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, wydanego na podstawie art. 11 paragraphe. 8 ustawy z dnia 29 Janvier 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz 907 avec la suite. zm.) na zakup i dostawę oprogramowania biurowego, przedłużenie wsparcia technicznego i serwisów dla oprogramowania oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

03062015_RI_Pytanie

20150529_RI_OGŁOSZENIE

20150529_RI_SIWZ

20150615_RI_Zawiadomienie

Pièces jointes

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale