Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Grupa francuskiej młodzieży z wizytą studyjną w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu 3 Juni 2015 drucken

2 Juni 2015 w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu gościliśmy grupę młodzieży francuskiej wraz z opiekunami – doradcami zawodowymi. Było to spotkanie w ramach projektu prowadzonego przez Fundację Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska wieś 2000”. Młode osoby bezrobotne miały okazję poznać system poradnictwa zawodowego w Polsce, zasoby i działania Centrum. Rozmawialiśmy również o kompetencjach pracowniczych, które będą niezbędne w niedalekiej przyszłości. Ze strony WUP w Toruniu udział w spotkaniu wzięła p. Ewa Matusiak, p, Janusz Bokser – kierownik Centrum i p. Katarzyna Mazerska – doradca zawodowy. Przedstawicielka Fundacji NRW oraz przedstawiciele francuskiej organizacji wyrazili podziękowanie i zadowolenie z wizyty oraz chęć dalszej  współpracy z WUP w Toruniu.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung