The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Grupa francuskiej młodzieży z wizytą studyjną w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu 3 June 2015 print

2 June 2015 w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu gościliśmy grupę młodzieży francuskiej wraz z opiekunami – doradcami zawodowymi. Było to spotkanie w ramach projektu prowadzonego przez Fundację Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska wieś 2000”. Młode osoby bezrobotne miały okazję poznać system poradnictwa zawodowego w Polsce, zasoby i działania Centrum. Rozmawialiśmy również o kompetencjach pracowniczych, które będą niezbędne w niedalekiej przyszłości. Ze strony WUP w Toruniu udział w spotkaniu wzięła p. Ewa Matusiak, p, Janusz Bokser – kierownik Centrum i p. Katarzyna Mazerska – doradca zawodowy. Przedstawicielka Fundacji NRW oraz przedstawiciele francuskiej organizacji wyrazili podziękowanie i zadowolenie z wizyty oraz chęć dalszej  współpracy z WUP w Toruniu.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance