La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Grupa francuskiej młodzieży z wizytą studyjną w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu 3 Juin 2015 imprimer

2 Juin 2015 w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu gościliśmy grupę młodzieży francuskiej wraz z opiekunami – doradcami zawodowymi. Było to spotkanie w ramach projektu prowadzonego przez Fundację Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska wieś 2000”. Młode osoby bezrobotne miały okazję poznać system poradnictwa zawodowego w Polsce, zasoby i działania Centrum. Rozmawialiśmy również o kompetencjach pracowniczych, które będą niezbędne w niedalekiej przyszłości. Ze strony WUP w Toruniu udział w spotkaniu wzięła p. Ewa Matusiak, p, Janusz Bokser – kierownik Centrum i p. Katarzyna Mazerska – doradca zawodowy. Przedstawicielka Fundacji NRW oraz przedstawiciele francuskiej organizacji wyrazili podziękowanie i zadowolenie z wizyty oraz chęć dalszej  współpracy z WUP w Toruniu.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale