Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Nabór do pracy sezonowej w Wielkiej Brytanii 9 Juni 2015 drucken

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu prowadzi w ramach sieci EURES nabór kandydatów do pracy w Wielkiej Brytanii przy zbiorze warzyw. Arbeitgeber (agencja pracy tymczasowej CDS Labour) poszukuje osób z doświadczeniem w rolnictwie i komunikatywną znajomością języka angielskiego. Kandydaci, którzy nie znają języka angielskiego ale mają bogate doświadczenie w ogrodnictwie, rolnictwie, pracach produkcyjnych również mogą wziąć udział w rekrutacji.

Wir informieren, że nabór do pracy został zakończony w dniu 6 lipca 2015 r. (aktualizacja z dnia 7 lipca 2015 r.)

 

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung