The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Nabór do pracy sezonowej w Wielkiej Brytanii 9 June 2015 print

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu prowadzi w ramach sieci EURES nabór kandydatów do pracy w Wielkiej Brytanii przy zbiorze warzyw. Employer (agencja pracy tymczasowej CDS Labour) poszukuje osób z doświadczeniem w rolnictwie i komunikatywną znajomością języka angielskiego. Kandydaci, którzy nie znają języka angielskiego ale mają bogate doświadczenie w ogrodnictwie, rolnictwie, pracach produkcyjnych również mogą wziąć udział w rekrutacji.

We inform, że nabór do pracy został zakończony w dniu 6 lipca 2015 r. (aktualizacja z dnia 7 lipca 2015 r.)

 

How would you rate this page?
Thanks for voting

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance