The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Preliminary information on the situation on the labor market in Kuyavian-May 2015 r. 10 June 2015 print

 • Number of unemployed

            Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 maja 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 115 715 bezrobotnych. This was 6126 people (5,0%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 21 585 osób (15,7%) mniej niż w końcu maja 2014 roku.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu maja 2015 r. w odniesieniu do kwietnia zmniejszyła się o 77,9 tys. osób, czyli 4,4% (w analogicznym okresie w roku 2014 odnotowano w tym zakresie spadek o 92,3 tys. osób, czyli 4,4%.). W stosunku do maja 2014 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 282,4 tys. osób (14,2%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

Spadek liczby bezrobotnych (w odniesieniu do poprzedniego miesiąca) wystąpił we wszystkich powiatach województwa (od 49 osób w powiecie wąbrzeskim do 699 osób w powiecie inowrocławskim).

            W maju ubiegłego roku liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca spadła w województwie o 6211 people (4,3%).

 • Number of job vacancies and places professional activation

            In May 2015 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 9089 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (o 2,6% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 45,3% więcej niż w maju 2014 r.).

Theałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance