Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Seminarium „Stan i perspektywy rozwoju usług Akademickich Biur Karier w regionie”. 12 Juni 2015 drucken

9 Juni 2015 roku w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu odbyło się Seminarium zorganizowane dla Akademickich Biur Karier uczelni wyższych województwa kujawsko-pomorskiego. Tematem spotkania był „Stan i perspektywy rozwoju usług Akademickich Biur Karier w regionie”. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele 10 uczelni wyższych z naszego regionu. Podczas spotkania zaprezentowano raport z badań ankietowych na temat stanu organizacyjnego Akademickich Biur Karier w regionie, jak również przedstawiono możliwości Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla rozwoju usług Akademickich Biur Karier. Istotnym celem była też wymiana doświadczeń (dobre praktyki) między Akademickimi Biurami Karier uczestniczącymi w Seminarium. Mając na uwadze dalszą współpracę, omówione zostały formy wsparcia Akademickich Biur Karier przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung