Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Podsumowanie projektu systemowego Rynek Pracy pod Lupą II 15 Juni 2015 drucken

Auf 11 Juni. WUP w Toruniu zorganizował seminarium podsumowujące realizację projektu systemowegoRynek Pracy pod Lupą II współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS (Poddziałanie 6.1.1 Priorytetu VI PO KL).

Podczas seminarium zostały zaprezentowane wyniki zrealizowanych zadań merytorycznych, dh: monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, badań pracodawców kluczowych branż województwa, podmiotów gospodarczych powstałych dzięki dotacjom z pup, analizy rynku szkoleniowego, ofert internetowych oraz promocji projektu. Dodatkowo przedstawiono zagadnienia będące istotnym uzupełnieniem podjętej problematyki, dotyczyły one m.in.: lokalnej informacji o zawodach, kompetencji przyszłości, inteligentnych specjalizacji oraz potencjału kluczowych branż.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele: samorządu województwa i powiatów, KO, poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracodawców oraz biur karier.

Więcej informacji nt. seminarium znajduje się na stronie www.podlupa.wup.torun.pl

Zespół Projektowy Projektu Rynek Pracy Pod Lupą II zachęca do lektury wyników projektu, które zamieszczone są pod adresem: www.podlupa.wup.torun.pl/biblioteka

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung