The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Podsumowanie projektu systemowego Rynek Pracy pod Lupą II 15 June 2015 print

On 11 June. WUP w Toruniu zorganizował seminarium podsumowujące realizację projektu systemowegoRynek Pracy pod Lupą II współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS (Poddziałanie 6.1.1 Priorytetu VI PO KL).

Podczas seminarium zostały zaprezentowane wyniki zrealizowanych zadań merytorycznych, tj.: monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, badań pracodawców kluczowych branż województwa, podmiotów gospodarczych powstałych dzięki dotacjom z pup, analizy rynku szkoleniowego, ofert internetowych oraz promocji projektu. Dodatkowo przedstawiono zagadnienia będące istotnym uzupełnieniem podjętej problematyki, dotyczyły one m.in.: lokalnej informacji o zawodach, kompetencji przyszłości, inteligentnych specjalizacji oraz potencjału kluczowych branż.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele: samorządu województwa i powiatów, KO, poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracodawców oraz biur karier.

More information about. seminarium znajduje się na stronie www.podlupa.wup.torun.pl

Zespół Projektowy Projektu Rynek Pracy Pod Lupą II zachęca do lektury wyników projektu, które zamieszczone są pod adresem: www.podlupa.wup.torun.pl/biblioteka

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance