La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Podsumowanie projektu systemowego Rynek Pracy pod Lupą II 15 Juin 2015 imprimer

Sur 11 Juin. WUP w Toruniu zorganizował seminarium podsumowujące realizację projektu systemowegoRynek Pracy pod Lupą II współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS (Poddziałanie 6.1.1 Priorytetu VI PO KL).

Podczas seminarium zostały zaprezentowane wyniki zrealizowanych zadań merytorycznych, tj.: monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, badań pracodawców kluczowych branż województwa, podmiotów gospodarczych powstałych dzięki dotacjom z pup, analizy rynku szkoleniowego, ofert internetowych oraz promocji projektu. Dodatkowo przedstawiono zagadnienia będące istotnym uzupełnieniem podjętej problematyki, dotyczyły one m.in.: lokalnej informacji o zawodach, kompetencji przyszłości, inteligentnych specjalizacji oraz potencjału kluczowych branż.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele: samorządu województwa i powiatów, KO, poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracodawców oraz biur karier.

Więcej informacji nt. seminarium znajduje się na stronie www.podlupa.wup.torun.pl

Zespół Projektowy Projektu Rynek Pracy Pod Lupą II zachęca do lektury wyników projektu, które zamieszczone są pod adresem: www.podlupa.wup.torun.pl/biblioteka

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale