Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Kujawsko-Pomorski Rynek Pracy pod Lupą 16 Juni 2015 drucken

Bitte seien geraten, że w zakładce Publikacje – Publikacje dotyczące rynku pracy zostało zamieszczone opracowanie pn. „Kujawsko-Pomorski Rynek Pracy pod Lupą”.

W opracowaniu zawarte zostały najważniejsze informacje dotyczące regionalnego oraz lokalnych rynków pracy z uwzględnieniem danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz wyników badań prowadzonych przez WUP w Toruniu w ramach projektu systemowego Rynek Pracy pod Lupą II.

Publikacja składa się z dwóch zeszytów oraz 24 kart tematycznych z najważniejszymi wskaźnikami dla województwa i jego 23 powiatów. Zawarte w publikacji dane mogą być wykorzystane do prowadzenia zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego oraz być źródłem informacji o regionalnym rynku pracy.

Więcej czytaj w: Publikacje – Publikacje dotyczące rynku pracy

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

  • Praca w WUP Toru
    Course Arbeit im VLO
  • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
    Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
  • Sieć Europejskich Ofert Pracy
    European Network Job
  • Główny Urząd Statystyczny
    Statistisches Zentralamt
  • Instrument Szybkiego Reagowania
    Rapid Response Instrument
  • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
    Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
  • Państwowa Inspekcja Pracy
    Staatliche Arbeitsinspektion
  • Kapitał Ludzki
    Human Capital
  • powroty.gov.pl
    powroty.gov.pl
  • Publiczne służby zatrudnienia
  • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
    Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
  • Rynek Pracy pod Lupą
    Labour Market at Lupa
  • Zielona Linia
    Die Grüne Linie
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
    Sozialversicherung