The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Kujawsko-Pomorski Rynek Pracy pod Lupą 16 June 2015 print

Please be advised, the tab Publikacje – Publikacje dotyczące rynku pracy zostało zamieszczone opracowanie pn. „Kujawsko-Pomorski Rynek Pracy pod Lupą”.

W opracowaniu zawarte zostały najważniejsze informacje dotyczące regionalnego oraz lokalnych rynków pracy z uwzględnieniem danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz wyników badań prowadzonych przez WUP w Toruniu w ramach projektu systemowego Rynek Pracy pod Lupą II.

Publikacja składa się z dwóch zeszytów oraz 24 kart tematycznych z najważniejszymi wskaźnikami dla województwa i jego 23 powiatów. Zawarte w publikacji dane mogą być wykorzystane do prowadzenia zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego oraz być źródłem informacji o regionalnym rynku pracy.

Więcej czytaj w: Publikacje – Publikacje dotyczące rynku pracy

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance