La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Kujawsko-Pomorski Rynek Pracy pod Lupą 16 Juin 2015 imprimer

S'il vous plaît noter, że w zakładce Publikacje – Publikacje dotyczące rynku pracy zostało zamieszczone opracowanie pn. „Kujawsko-Pomorski Rynek Pracy pod Lupą”.

W opracowaniu zawarte zostały najważniejsze informacje dotyczące regionalnego oraz lokalnych rynków pracy z uwzględnieniem danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz wyników badań prowadzonych przez WUP w Toruniu w ramach projektu systemowego Rynek Pracy pod Lupą II.

Publikacja składa się z dwóch zeszytów oraz 24 kart tematycznych z najważniejszymi wskaźnikami dla województwa i jego 23 powiatów. Zawarte w publikacji dane mogą być wykorzystane do prowadzenia zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego oraz być źródłem informacji o regionalnym rynku pracy.

Więcej czytaj w: Publikacje – Publikacje dotyczące rynku pracy

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale