The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Kolejne opracowania informacji lokalnej o zawodach 29 June 2015 print

Doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku zapraszają do zapoznania się z zaktualizowanymi opracowaniami dotyczącymi lokalnej informacji o zawodach:

z wykształceniem wyższym:

 • bibliotekoznawca
 • doradca w systemie oświaty
 • filolog angielski (nauczyciel języka angielskiego)
 • nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
 • specjalista do spraw integracji europejskiej
 • specjalista ochrony środowiska
 • teolog

z wykształceniem średnim i policealnym:

 • technik archiwista
 • environmental techniques
 • technik urządzeń sanitarnych

z wykształceniem zasadniczym zawodowym:

 • concrete worker-fixer
 • carpenter
 • kowal
 • monter konstrukcji budowlanych
 • monter sieci, installation and sanitation
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • murarz-tynkarz
 • sprzedawca
 • locksmith

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Local Information about the event.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance