Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Zapraszamy na szkoleniaBiura Karier UMK” in Toruń 6 Juli 2015 drucken

W imieniuBiura Karier UMKw Toruniu zapraszamy na szkolenia:

Szkolenie 1:
Własna strona www? Nic trudnego! Nowe, praktyczne szkolenie już
25-26.07.2015 ich 01.08.2015. Weitere Informationen:
http://portal.umk.pl/web/u3l/szczegoly-szkolenia?cid=601

Szkolenie 2:
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu: PhotoFiltrepodstawowa
obróbka grafiki dla każdego. Szkolenie odbędzie się w dniach:
27-28.07.2015. Weitere Informationen:
http://portal.umk.pl/web/u3l/szczegoly-szkolenia?cid=602

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung