Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Vorläufige Informationen über die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Kujawien-im Juni 2015 r. 7 Juli 2015 drucken

 • Zahl der Arbeitslosen

Ze wstępnych danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 30 czerwca 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 110 059 bezrobotnych.

Dies war 5656 Menschen (4,9%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i 22 066 osób (16,7%) mniej niż w końcu czerwca 2014 Jahr.

Spadek liczby bezrobotnych wystąpił w 22 powiatach województwa (von 47 osób w powiecie rypińskim do 591 osób w Bydgoszczy). Niewielki wzrost (die 17 Menschen) odnotowano jedynie w powiecie sępoleńskim.

W czerwcu ubiegłego roku liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca spadła w województwie o 5175 Menschen (3,8%).

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu czerwca 2015 r. wyniosła 1624 tys. osób i w odniesieniu do maja zmniejszyła się o 78,0 tys. osób, czyli 4,6% (w analogicznym okresie w roku 2014 odnotowano w tym zakresie spadek o 74,2 tys. osób, czyli 3,7%.). W stosunku do czerwca 2014 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 288,0 tys. osób (15,1%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

 • Zahl der offenen Stellen und Orten berufliche Aktivierung

Im Juni 2015 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8931 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (o 1,7% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 52,1% więcej niż w czerwcu 2014 r.).

Dieałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung