The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Preliminary information on the situation on the labor market in Kuyavian-in June 2015 r. 7 July 2015 print

 • Number of unemployed

Ze wstępnych danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 30 czerwca 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 110 059 bezrobotnych.

This was 5656 people (4,9%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i 22 066 osób (16,7%) mniej niż w końcu czerwca 2014 year.

Spadek liczby bezrobotnych wystąpił w 22 powiatach województwa (from 47 osób w powiecie rypińskim do 591 osób w Bydgoszczy). Niewielki wzrost (the 17 people) odnotowano jedynie w powiecie sępoleńskim.

W czerwcu ubiegłego roku liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca spadła w województwie o 5175 people (3,8%).

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu czerwca 2015 r. wyniosła 1624 tys. osób i w odniesieniu do maja zmniejszyła się o 78,0 tys. osób, thousandli 4,6% (w analogicznym okresie w roku 2014 odnotowano w tym zakresie spadek o 74,2 tys. osób, czyli 3,7%.). W stosunku do czerwca 2014 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 288,0 tys. osób (15,1%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

 • Number of job vacancies and places professional activation

In June 2015 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8931 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (o 1,7% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 52,1% więcej niż w czerwcu 2014 r.).

Theałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance