The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Spotkanie informacyjne w ramach PO WER. 23 July 2015 print

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zaprasza wszystkie instytucje zainteresowane aplikowaniem o środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Konkursu nr POWR.01.02.02-IP.23-04-001/15 w Poddziałaniu 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja na spotkanie informacyjne.

Spotkanie planowane jest na dzień 6 August 2015 r. at 11:00 w restauracji MioPiano w Toruniu (st. Grudziądzka 110).

Na spotkaniu omówione zostaną zagadnienia dotyczące dokumentacji konkursowej, specyfiki wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz najczęściej pojawiających się pytań.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w ww. spotkaniu prosimy o przesłanie potwierdzenia uczestnictwa do dnia 28 July 2015 r. na adres: promocja małpa wup kropka torun kropka pl. W zgłoszeniu prosimy podać imię, nazwisko oraz nazwę instytucji którą Państwo będą reprezentowali.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance