Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Przetarg nieograniczony na przedłużenie serwisu i wsparcia technicznego dla serwerów HP oraz przedłużenie wsparcia technicznego dla systemu LANDesk na potrzeby WUP w Toruniu. 24 Juli 2015 drucken

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłasza dwuczęściowy przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23.12.2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1735 j.t.) w sprawie kwot wartości zamrwień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, wydanego na podstawie art. 11 Absatz. 8 Gesetz vom 29 Januar 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz 907 mit anschließendem. zm.) na przedłużenie serwisu i wsparcia technicznego dla serwerów HP oraz przedłużenie wsparcia technicznego dla systemu LANDesk na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

20150724_DZ_SIWZ

20150724_DZ_OGŁOSZENIE

20150729_DZ_Pytanie nr 1

20150810_DZ_Zawiadomienie

 

Zubehör

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung