The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Przetarg nieograniczony na przedłużenie serwisu i wsparcia technicznego dla serwerów HP oraz przedłużenie wsparcia technicznego dla systemu LANDesk na potrzeby WUP w Toruniu. 24 July 2015 print

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłasza dwuczęściowy przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23.12.2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1735 j.t.) w sprawie kwot wartości zamrwień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, wydanego na podstawie art. 11 paragraph. 8 Act of 29 January 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz 907 with subsequent. zm.) na przedłużenie serwisu i wsparcia technicznego dla serwerów HP oraz przedłużenie wsparcia technicznego dla systemu LANDesk na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

20150724_DZ_SIWZ

20150724_DZ_OGŁOSZENIE

20150729_DZ_Pytanie nr 1

20150810_DZ_Zawiadomienie

 

Attachments

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance