The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Konferencja pt. „Jak skutecznie wspierać? Dobre praktyki w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+” 30 July 2015 print

28 September 2015 r. w Olsztynie odbędzie się konferencja com. „Jak skutecznie wspierać? Dobre praktyki w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+” w ramach odnowionego rządowego programu „Solidarność Pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+”. Organizatorem wydarzenia jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Program „Solidarność pokoleń” skierowany jest zarówno do osób powyżej 50. years, jak i przedsiębiorców, związków zawodowych, organizacji pozarządowych. W realizacji programu bardzo ważna jest koordynacja działań na rzecz wsparcia zatrudnienia osób 50+ zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym, upowszechnianie „dobrych praktyk” oraz wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną tzw. „dobre praktyki” i doświadczenia instytucji publicznych i niepublicznych w zakresie aktywizacji zawodowej osób 50+.  Planowany jest również udział Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Na konferencję zapraszamy w imieniu MPiPS wszystkich zainteresowanych przedstawicieli instytucji pomocy społecznej lub organizacji pozarządowych działających na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+.

People, które chciałyby wziąć udział w wydarzeniu proszone są o przesłanie danych kontaktowych (imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail) do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na adres: promocjaefs małpa wup kropka torun kropka pl do 7 sierpnia 2015 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (56) 669 39 39.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance