Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Kolejny rekord w zakresie krótkoterminowego zatrudnienia cudzoziemców w kujawsko-pomorskim 5 August 2015 drucken

W I półroczu 2015 r. Powiatowe Urzędy Pracy zarejestrowały 11 446 oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom, w tym ponad 11 tys. dla obywateli Ukrainy. To o 20,2% więcej niż w całym 2014 r. (9524 oświadczenia). Cudzoziemcy pracują głównie przy pracach prostych oraz jako robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy. Największe natężenie rejestracji odnotowano w Powiatowych Urzędach Pracy: w Bydgoszczy, dla Miasta Torunia oraz w Mogilnie.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung