Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Vorläufige Informationen über die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Kujawien-im Juli 2015 r. 10 August 2015 drucken

 • Zahl der Arbeitslosen

Ze wstępnych danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 lipca 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 107 746 bezrobotnych.Dies war 2166 Menschen (2,0%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i 21 836 osób (16,9%) mniej niż w końcu lipca 2014 Jahr.

Spadek liczby bezrobotnych wystąpił w 19 powiatach województwa (von 2 osób w powiecie tucholskim do 332 osób w powiecie włocławskim). W 3 powiatach odnotowano wzrost: w powiecie chełmińskim o 2 osoby, radziejowskim o 10 osób i sępoleńskim o 111 osób). W powiecie toruńskim liczba bezrobotnych nie zmieniła się.

W lipcu ubiegłego roku liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca spadła w województwie o 2543 Menschen (1,9%).

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu lipca 2015 r. wyniosła 1587,0 tys. osób i w odniesieniu do czerwca zmniejszyła się o ponad 35,1 tys. osób, czyli 2,2% (w analogicznym okresie w roku 2014 odnotowano w tym zakresie spadek o 34,0 tys. osób, czyli 1,8%.). W stosunku do lipca 2014 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 291,5 tys. osób (15,5%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

 

 • Zahl der offenen Stellen und Orten berufliche Aktivierung

Im Juli 2015 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8228 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (o 10,1% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 4,7% więcej niż w lipcu 2014 r.).

Dieałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung