The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Preliminary information on the situation on the labor market in Kuyavian-in July 2015 r. 10 August 2015 print

 • Number of unemployed

Ze wstępnych danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 lipca 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 107 746 bezrobotnych.This was 2166 people (2,0%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i 21 836 osób (16,9%) mniej niż w końcu lipca 2014 year.

Spadek liczby bezrobotnych wystąpił w 19 powiatach województwa (from 2 osób w powiecie tucholskim do 332 osób w powiecie włocławskim). W 3 powiatach odnotowano wzrost: w powiecie chełmińskim o 2 osoby, radziejowskim o 10 osób i sępoleńskim o 111 osób). W powiecie toruńskim liczba bezrobotnych nie zmieniła się.

W lipcu ubiegłego roku liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca spadła w województwie o 2543 people (1,9%).

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu lipca 2015 r. wyniosła 1587,0 tys. osób i w odniesieniu do czthousandca zmniejszyła się o ponad 35,1 tys. osób, czyli 2,2% (w analogicznym okresie w roku 2014 odnotowano w tym zakresie spadek o 34,0 tys. osób, czyli 1,8%.). W stosunku do lipca 2014 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 291,5 tys. osób (15,5%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

 

 • Number of job vacancies and places professional activation

In July 2015 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8228 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (o 10,1% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 4,7% więcej niż w lipcu 2014 r.).

Theałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance