La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w lipcu 2015 r. 10 Août 2015 imprimer

 • Nombre de chômeurs

Ze wstępnych danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 lipca 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 107 746 bezrobotnych.Ce fut 2166 personnes (2,0%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i 21 836 osób (16,9%) mniej niż w końcu lipca 2014 année.

Spadek liczby bezrobotnych wystąpił w 19 powiatach województwa (à partir de 2 osób w powiecie tucholskim do 332 osób w powiecie włocławskim). W 3 powiatach odnotowano wzrost: w powiecie chełmińskim o 2 osoby, radziejowskim o 10 osób i sępoleńskim o 111 osób). W powiecie toruńskim liczba bezrobotnych nie zmieniła się.

W lipcu ubiegłego roku liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca spadła w województwie o 2543 personnes (1,9%).

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu lipca 2015 r. wyniosła 1587,0 tys. osób i w odniesieniu do czerwca zmniejszyła się o ponad 35,1 tys. osób, czyli 2,2% (w analogicznym okresie w roku 2014 odnotowano w tym zakresie spadek o 34,0 tys. osób, czyli 1,8%.). W stosunku do lipca 2014 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 291,5 tys. osób (15,5%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

 

 • Nombre de postes à pourvoir et les lieux d'activation professionnelle

En Juillet 2015 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8228 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (o 10,1% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 4,7% więcej niż w lipcu 2014 r.).

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale