La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Kolejny nabór wniosków z rezerwy Funduszu Pracy. 11 Août 2015 imprimer

Sur 7 Août 2015 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej podjął decyzję o ogłoszeniu kolejnego naboru wniosków dotyczących realizacji programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej stosownie do potrzeb powiatowych urzędów pracy.

W pierwszej kolejności środki zostaną wykorzystane na finansowanie następujących programów:

 • aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia, w szczególności absolwentów oraz
 • realizacji robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia.

W ramach nierozdysponowanych kwot limitów będą składane także wnioski na realizację programów aktywizacji zawodowej:

 • osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
 • osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat,
 • osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, visée à l'article. 49 ustawy,
 • osób tworzących lub przystępujących do spółdzielni socjalnej,
 • bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną.

Województwo kujawsko-pomorskie na ww. programy otrzymało środki w kwocie 8 132,1 tys.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale