The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Prezentacje oraz wyjaśnienia po spotkaniu informacyjnym. 13 August 2015 print

Poniżej przedstawiamy prezentacje ze spotkania informacyjnego z 06.08.2015 r. dotyczącego Konkursu nr POWR.01.02.02-IP.23-04-001/15. Informacje znajdujące się w poszczególnych prezentacjach mogą okazać się pomocne na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu składanego w odpowiedzi na ww. konkurs w ramach Poddziałania 1.2.2 POWER.

Ponadto przekazujemy listę pytań i odpowiedzi, które odnoszą się do wątpliwości poruszanych na ww.spotkaniu.

PrezentacjaPO WER w województwie kujawsko-pomorskim
PrezentacjaSytuacja osób młodych w województwe kujawsko-pomorskim
PrezentacjaGłówne założenia konkursu
PrezentacjaPrzygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu
PrezentacjaOcena projektów

Questions and Answers

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance