La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Prezentacje oraz wyjaśnienia po spotkaniu informacyjnym. 13 Août 2015 imprimer

Poniżej przedstawiamy prezentacje ze spotkania informacyjnego z 06.08.2015 r. dotyczącego Konkursu nr POWR.01.02.02-IP.23-04-001/15. Informacje znajdujące się w poszczególnych prezentacjach mogą okazać się pomocne na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu składanego w odpowiedzi na ww. konkurs w ramach Poddziałania 1.2.2 POWER.

Ponadto przekazujemy listę pytań i odpowiedzi, które odnoszą się do wątpliwości poruszanych na ww.spotkaniu.

PrezentacjaPO WER w województwie kujawsko-pomorskim
PrezentacjaSytuacja osób młodych w województwe kujawsko-pomorskim
PrezentacjaGłówne założenia konkursu
PrezentacjaPrzygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu
PrezentacjaOcena projektów

Questions et réponses

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale