The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Giełda Pracy w Brodnicy i Rypinie w dniach 19 i 20 August 2015 r. 14 August 2015 print

Inter Kadra agencja pracy tymczasowej i doradztwa personalnego (nr KRAZ: 3372) zaprasza osoby zainteresowane podjęciem pracy na stanowisku Opiekuna / Opiekunki osób starszych w Niemczech na giełdę pracy, która odbędzie się w Brodnicy w dniu 19 sierpnia br. oraz w Rypinie w dniu 20 sierpnia br.

Szczegóły znajdziesz tutaj BRODNICA / RYPIN

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance