Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Przyznano ostanie dotacje na własną firmę. 14 August 2015 drucken

Informujemy że w ramach projektu Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiegoprzyznane zostały ostanie dotację na uruchomienie własnej działalności gospodarczej.

Łącznie w ramach ww. projektu 3299 osób bezrobotnych zostało objętych szkoleniami z zakresu ABC przedsiębiorczości, a 2637 osobom bezrobotnym (w tym 1351 kobietom, 69 osobom niepełnosprawnym, 286 osobom w wieku 50+, 627 osobom w wieku do 25 roku życia) przyznano jednorazowe środki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Łączna wartość środków wydatkowanych na realizację projektu w latach 2012 - 2015 wyniosła 59,4 mln zł.

Jednocześnie informujemy, że nabory do projektu zostały zakończone.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung