The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Przyznano ostanie dotacje na własną firmę. 14 August 2015 print

Informujemy że w ramach projektu Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiegoprzyznane zostały ostanie dotację na uruchomienie własnej działalności gospodarczej.

Łącznie w ramach ww. projektu 3299 osób bezrobotnych zostało objętych szkoleniami z zakresu ABC przedsiębiorczości, a 2637 osobom bezrobotnym (including 1351 kobietom, 69 osobom niepełnosprawnym, 286 osobom w wieku 50+, 627 osobom w wieku do 25 years) przyznano jednorazowe środki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Łączna wartość środków wydatkowanych na realizację projektu w latach 2012 – 2015 wyniosła 59,4 mln zł.

Jednocześnie informujemy, że nabory do projektu zostały zakończone.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance