La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Przyznano ostanie dotacje na własną firmę. 14 Août 2015 imprimer

Informujemy że w ramach projektu Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiegoprzyznane zostały ostanie dotację na uruchomienie własnej działalności gospodarczej.

Łącznie w ramach ww. projektu 3299 osób bezrobotnych zostało objętych szkoleniami z zakresu ABC przedsiębiorczości, a 2637 osobom bezrobotnym (w tym 1351 kobietom, 69 osobom niepełnosprawnym, 286 osobom w wieku 50+, 627 osobom w wieku do 25 roku życia) przyznano jednorazowe środki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Łączna wartość środków wydatkowanych na realizację projektu w latach 2012 - 2015 wyniosła 59,4 mln zł.

Jednocześnie informujemy, że nabory do projektu zostały zakończone.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale