The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Zapraszamy do udziału w zajęciachWystąpienia publiczne w życiu prywatnym i zawodowym 19 August 2015 print

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy zaprasza do udziału w dodatkowych zajęciach
pn.: Wystąpienia  publiczne w życiu prywatnym i zawodowym, which will be held 31 August 2015 r.

Udział jest dla tych, dla których publiczne zabieranie głosu w różnych sytuacjach, jest doświadczeniem stresującym, odbierającym mowę wręcz paraliżującym.

Uczestnictwo w zajęciach jest świetną okazją do zdobycia wiedzy o tym, jak zyskać swobodę i pewność siebie w sytuacjach, kiedy konieczne jest zapanowanie na tremą związaną z wystąpieniem. Jedną z takich okoliczności jest również spotkanie z pracodawcą.

Udział w zajęciach jest BEZPŁATNY.

Zapraszamy do zapisów.

Więcej szczegółów można znaleźć na plakacie.

How would you rate this page?

Featured

  • Praca w WUP Toru
    Course work in the VLO
  • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
    Equal opportunities in the labor market for people 50+
  • Sieć Europejskich Ofert Pracy
    European Network Job
  • Główny Urząd Statystyczny
    Central Statistical Office
  • Instrument Szybkiego Reagowania
    Rapid Response Instrument
  • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
    Registry operators of employment agencies
  • Państwowa Inspekcja Pracy
    National Labour Inspectorate
  • Kapitał Ludzki
    Human Capital
  • powroty.gov.pl
    powroty.gov.pl
  • Publiczne służby zatrudnienia
  • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
    Register of Training Institutions
  • Rynek Pracy pod Lupą
    Labour Market at Lupa
  • Zielona Linia
    The Green Line
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
    Social Insurance