Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Kolejne zmiany w regulaminie konkursu 1.2.2 PO WER 28 August 2015 drucken

Bitte seien geraten, daß an 28 August 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu wprowadził zmiany w Regulaminie konkursu POWR.01.02.02-IP.23-04-001/15

Poniżej przedstawiamy zmiany jakie zostały wprowadzone:

 1. W podrozdziale 6.2.2 wprowadzono przypis nr 40 „Zasady interpretacji kryterium dostępu nr 8 opisane zostały w opracowaniu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13.08.2015r. pn. „Podstawowe informacje dotyczące uzyskania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”, które stanowi załącznik nr 23 do niniejszego Regulaminu”.
 2. W rozdziale 7 Załączniki dodano nowe załączniki nr 23 oraz 24:
  • 23. „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”;
  • 24. „Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego”.


Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności doprecyzowania obowiązujących zapisów.

Pobierz: Regulamin Konkursu PO WER wraz z załącznikami

Pobierz: Zmiany wprowadzone w dniu 28 August 2015 r.

Pobierz: Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Pobierz: Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung